SUMMER IS HERE! BIKE SEASON HERE WE COME!
SCOOTER FRONT/ REAR AXLE KIT
$20.19

SCOOTER FRONT/ REAR AXLE KIT

FRONT / REAR AXLE KIT FOR VX9 & MGX PRO/ TEAM/ NITRO/ EXTREME

Rear axle length is 52mm Front axle length is 32mm